🪙ALGM token

ALGM เป็นโทเค็นดั้งเดิมและการกำกับดูแลของโปรโตคอล Algem และมีบทบาทสำคัญในระบบการให้รางวัลและการลงคะแนนเสียงของแพลตฟอร์ม. ตามค่านิยมของ AstarNetwork เราตัดสินใจที่จะไม่ขายโทเค็นการกำกับดูแลใด ๆ ของเราให้กับชุมชน. ที่ Algem เราเชื่อว่าเป็นการดีที่สุดที่จะแจกจ่าย ALGM ให้กับผู้ใช้และผู้สนับสนุนโครงการของเราเท่านั้น.

ดังนั้นวิธีเดียวที่จะได้รับโทเค็นการกำกับดูแลก่อนที่จะแสดงรายการบน Exchange(s) คือการล็อค ASTR หรือรับ airdrop.

Last updated