🖥️Phiên bản máy tính

Tổng quan

Total ASTR Staked -> Tổng số lượng token ASTR đã stake trên Giao thức Algem APR -> Tỷ lệ phần trăm hàng năm được tính từ các quy tắc APR và Algem staking dApp hiện tại Unstaking pool -> Atoken ASTR có sẵn để unstaking ngay lập tức My Staking amount -> số lượng nASTR trong ví của người dùng, bao gồm các token cơ bản, token Lp hoặc token thế chấp All Rewards -> Phần thưởng staking để nhận Blocks until next reward -> Các khối còn lại cho đến era tiếp theo và do đó cho đến lần phân phối phần thưởng tiếp theo trong nhóm phần thưởng của người dùng.

Hướng dẫn:

Khi bạn có token ASTR trong ví EVM của mình, bạn có thể chuyển đến phần Liquid Staking trong Algem dApp và kết nối ví EVM của mình.

Làm sao để stake:

 • Nhập số lượng token ASTR bạn muốn gửi, (tối thiểu 100 ASTR)

 • Sau đó chọn dApp;

 • Xác nhận hành động của bạn bằng cách nhấp vào nút stake.

 • Nhận số lượng token nASTR tương đương và bắt đầu kiếm phần thưởng staking.

 • Sử dụng token nASTR để farming trên các ứng dụng Defi của đối tác trong Trang trai nASTR của chúng tôi;

Khi Algem đã ủy quyền token ASTR của bạn cho Astar dApp Staking, bạn sẽ nhận được số tiền tương đương với số tiền được gửi vào token nASTR và bắt đầu kiếm phần thưởng staking.

Bạn có thể thêm token nASTR vào Metamask bằng cách thêm địa chỉ token sau hoặc sử dụng tính năng chuyên dụng trong Algem dApp.

nASTR: 0xE511ED88575C57767BAfb72BfD10775413E3F2b0

Làm sao để claim:

 • Để nhận phần thưởng của mình, trước tiên bạn phải đợi ít nhất 1 era (~24 giờ trên mạng Astar);

 • Sau đó nhấn nút “claim” và xác nhận giao dịch;

 • Phần thưởng của bạn sẽ được phân phối trực tiếp vào ví của bạn.

Làm sao để unstake:

 • Hãy chắc chắn yêu cầu tất cả phần thưởng đặt cược của bạn trước khi hủy đặt cược mã thông báo của bạn.

 • Để unstake token nASTR của bạn và đổi lấy token ASTR, trước tiên bạn phải chuyển sang chế độ “unstake”;

 • Nhập số lượng nASTR bạn muốn unstake từ dApp đã chọn;

 • Bạn có thể unstake từ một, một số hoặc tất cả dApps cùng một lúc.

 • Chọn các tham số unstaking (thông thường hoặc ngay lập tức) và chấp nhận các điều kiện;

 • Xác nhận hành động của bạn bằng cách nhấp vào nút “unstake”.

Bạn sẽ nhận được token ASTR trực tiếp vào ví của mình sau khi đáp ứng các điều kiện unstaking (ví dụ: thời gian hủy liên kết).

Last updated