⚠️Quản lý rủi ro

Trước khi sử dụng Algem, vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện sử dụng của chúng tôi và nhận thức được các rủi ro.

  • Rủi ro hợp đồng thông minh. Algem có giao thức và hợp đồng thông minh được kiểm tra bởi Quantstamp, công ty hàng đầu về bảo mật Web3.0. Xin lưu ý rằng kiểm toán bảo mật không đảm bảo toàn bộ giao thức không thể sai lầm. Rủi ro luôn có thể hiện hữu. Không đặt cược tài sản mà bạn không thể để mất trên Algem.

  • nASTR mất chốt. Trên giao thức Algem, luôn có tỷ lệ 1:1 để đúc nASTR và trả lại. Bất kể tỷ lệ của cặp nASTR/ASTR trên thị trường là bao nhiêu. Người dùng luôn có thể đổi cùng một lượng ASTR từ mã thông báo nASTR. Tuy nhiên, nếu những người nắm giữ nASTR sử dụng mã thông báo của họ trong DEX để cung cấp tính thanh khoản, họ sẽ phải đối mặt với khả năng thua lỗ tạm thời và giảm giá giống như bất kỳ hoạt động canh tác nào trong DEX. Để giảm thiểu rủi ro này, người dùng có thể thực hiện các chiến lược chênh lệch giá giữa DEX và giao thức Algem bằng cách sử dụng các chức năng hoán đổi, đặt cọc và bỏ đặt cược. Bằng cách này, người dùng có động lực tài chính để giữ cố định ASTR/nASTR và ổn định hệ sinh thái. Xem phần tỷ lệ nASTR:ASTR.

  • Tổn thất tạm thời trên DEX Về bản chất, tổn thất tạm thời là sự mất tiền tạm thời xảy ra khi cung cấp tính thanh khoản. Nó thường được giải thích là sự khác biệt giữa việc nắm giữ một tài sản so với việc cung cấp tính thanh khoản trong tài sản đó. Tổn thất tạm thời thường được quan sát thấy trong các nhóm thanh khoản tiêu chuẩn nơi nhà cung cấp thanh khoản (LP) phải cung cấp cả hai tài sản theo tỷ lệ chính xác và một trong số các tài sản này không ổn định so với tài sản kia, chẳng hạn như trong nhóm thanh khoản ASTR/WETH 50/50 của Arthswap.

    Nếu WETH tăng giá trị, nhóm phải dựa vào các nhà kinh doanh chênh lệch giá liên tục đảm bảo rằng giá nhóm phản ánh giá trong thế giới thực để duy trì cùng một giá trị của cả hai mã thông báo trong nhóm. Về cơ bản, điều này dẫn đến tình huống lợi nhuận từ mã thông báo được đánh giá cao về giá trị bị lấy đi từ nhà cung cấp thanh khoản. Tại thời điểm này, nếu LP quyết định rút thanh khoản của họ, tổn thất tạm thời sẽ trở thành vĩnh viễn." Xem phần "Tổn thất tạm thời là gì? Giải thích về DEFI" từ Finematics để biết thêm.

Đối với các rủi ro liên quan đến việc sử dụng nASTR trên các giao thức khác, hãy xem các phần liên quan:

Last updated