🌊Liquid Lending

Liquid Lending là tính năng thứ hai và quan trọng nhất của Algem, cung cấp một khái niệm và dịch vụ mới cho toàn bộ ngành công nghiệp defi.

Algem's liquid lending là giải pháp cho phép người dùng tiếp tục kiếm được phần thưởng lending hoặc farming và tăng thu nhập của họ với các ưu đãi ALGM và bằng cách sử token nASTR thanh khoản có thể giao dịch.

Liquid Lending sử dụng các cơ chế chính xác như liquid staking, nhưng thay vì chỉ tương tác với Staking dApp của Astar, nó được kết nối trực tiếp với các giao thức dApp khác trên mạng Astar. Người dùng có thể cung cấp và cho mượn token của họ cho các giao thức dApp thông qua Algem và nhận token nASTR thanh khoản đại diện cho vị trí cho vay của họ.

Thông qua Algem, chủ sở hữu ASTR có thể cung cấp hoặc cho mượn token của họ cho các nền tảng lending hoặc staking, dự án stablecoin, sàn giao dịch phi tập trung hoặc các giao thức defi khác.

Algem liquid lending được phát triển xung quanh 3 kho tiền với các thời hạn khác nhau (100/200/300 ngày) và các ưu đãi ALGM.

Thời hạn tương ứng với ý định của người dùng để giữ token của mình và hỗ trợ giao thức. Không giống như liquid staking, trong đó người dùng nhận được 100% token nASTR ngay lập tức, trong kho tiền, một phần tokeno nASTR có thời gian trao quyền.

The vaults có thời hạn dài hơn sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn từ ALGM và có số lượng token nASTR đáng kể nhất cũng như thời gian trao quyền kéo dài nhất. Đây không phải là khóa mà chỉ đơn giản là đại diện cho số ngày người dùng sẽ nhận được ưu đãi ALGM và token nASTR. Người dùng có thể mở khóa token bất cứ lúc nào trong các quy tắc.

Ví dụ: nếu người dùng gửi 1000 ASTR vào vaults 100 ngày, anh ta sẽ nhận được 930 nASTR ngay lập tức (hệ số mở khóa cho vaults 100 ngày là 0,93. 0,93×1000 = 930) và 70 nASTR được mở khóa tuyến tính. Token chưa được đầu tư phải được yêu cầu thủ công.

Trước khi giải pháp liquid lending được khởi chạy, hệ số trao quyền nASTR cho the vaults có thể được thay đổi cho mục đích giao thức.

Đối với lần lặp đầu tiên của khoản liquid lending hỗ trợ token ASTR, Algem đã phân bổ 15% nguồn cung ALGM (15.000.000 ALGM) làm ưu đãi cho 3 vaults.

Sau khi gửi token ASTR vào một trong các vaults, người dùng sẽ chọn một dApp để cung cấp ASTR mà họ đã gửi và kiếm phần thưởng ALGM.

Algem sẽ ủy quyền token đã gửi cho dApp mong muốn bằng các hợp đồng thông minh của nó. Sau đó, sau một thời gian, Algem sẽ bắt đầu thu thập phần thưởng từ dApp để cung cấp nội dung. Chúng tôi gọi chúng là: Phần thưởng dành cho đối tác.

Phần thưởng của đối tác được phân phối cho các nhà cung cấp token ASTR dựa trên cổ phần của họ trong kho tiền và quyền biểu quyết ALGM của họ. Quyền biểu quyết tương ứng với số lượng token ALGM mà họ đã stake trên pool dApp chuyên dụng.

Theo thời gian, người dùng sẽ tiếp tục nhận được phần thưởng ALGM từ kho tiền và có thể tái đầu tư các ALGM đó trở lại quỹ để kiếm thêm phần thưởng đối tác.

Last updated