Liquid staking FAQ

Hỏi: Liquid Staking là gì?

Các thành viên cộng đồng có thể tham gia staking dApp của Astar Network thông qua giải pháp liquid staking của chúng tôi. Người dùng sẽ nhận được token nASTR (Đại diện thanh khoản của ASTR đã stake), sử dụng chúng bên trong Algem hoặc dApps của đối tác và tiếp tục nhận phần thưởng staking của họ.

Hỏi: Nó hoạt động như thế nào?

Khi stake ASTR của bạn bằng Algem liquidity staking, người dùng sẽ nhận được token nASTR trên cơ sở 1:1. Người dùng có thể sử dụng token nASTR mới của họ để yield farming, lending rewards, v.v.

nASTR giữ tỷ lệ 1:1 với ASTR. Do đó, dApps có thể triển khai các trường hợp sử dụng tương tự cho token này và tăng tính thanh khoản của chúng.

Giao thức phân phối phần thưởng staking theo quy tắc và APR staking dApp hiện tại.

Hỏi: Bạn tính phần thưởng staking dApp như thế nào?

Giao thức của chúng tôi tính phần thưởng staking dApp theo số lượng nASTR bạn có và APR hiện tại.

Hỏi: Nếu tôi bán một phần nASTR của mình thì sao?

Bạn sẽ mất cùng một phần của phần thưởng staking dApp vì bạn sẽ mất quyền đối với ASTR cơ bản.

Hỏi: Khi tôi sử dụng nASTR để canh tác/cho vay trong phần Canh tác nASTR, tôi có tiếp tục nhận được phần thưởng đặt cược dApp không?

Đúng. Khi bạn sử dụng nó trong Hub, bạn vẫn có quyền đối với ASTR cơ bản và do đó, đối với phần thưởng staking dApp do các token này tạo ra.

Hỏi: Một era trên Astar Network kéo dài bao lâu?

Một era trên mạng Astar tương ứng với 7200 khối. Mạng Astar tạo ra một khối cứ sau 12 giây, do đó, một era kéo dài gần 24 giờ hoặc một ngày. Xem tài liệu Astar hoặc cổng thông tin để biết thêm thông tin.

Hỏi: Làm cách nào để nhận phần thưởng staking dApp?

Đăng nhập vào Algem thông qua MetaMask và nhận phần thưởng của bạn.

Hỏi: Khoảng thời gian unstaking là bao lâu?

Thời gian unstaking thay đổi từ 10 ERA đến 13 ERA (khoảng 10-13 ngày).

Tại sao như vậy? Vì thời gian unstaking dApp của Astar Network là 10 ERA

Staking DApp có giới hạn 4 cuộc gọi không liên kết/người dùng trong 10 ngày. Vì hợp đồng Liquid Staking của chúng tôi về cơ bản là một người dùng, Algem nhóm tất cả các cuộc gọi không liên kết thành các nhóm và gửi chúng đến staking dApp 4 lần/10 ngày. Đó là lý do tại sao Nếu bạn unstake ASTR vào đầu chu kỳ này, khoảng thời gian unstaking của bạn sẽ là 13 ERA.

Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi mua nASTR trên DEX hoặc gửi token nASTR đến ví khác của tôi?

Địa chỉ của bạn, nơi bạn giữ token nASTR, sẽ bắt đầu nhận phần thưởng staking dApp. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu ASTR cơ bản bất cứ lúc nào trên Algem.

Hỏi: Khi nào tôi có thể yêu cầu trả lại ASTR của mình?

Bất cứ lúc nào thông qua các hình thức unbonding. Tại thời điểm này, giao thức sẽ đốt token nASTR của bạn.

Hỏi: nASTR có được ASTR hỗ trợ đầy đủ không?

Đúng. Token nASTR được đúc theo tỷ lệ 1-1 tại thời điểm staking và đốt cháy tại thời điểm unstaking. Nguồn cung cấp nASTR được kiểm soát bởi hợp đồng thông minh nDistributor và cách duy nhất để mint nASTR mới là stake ASTR thông qua hình thức liquid staking trên ứng dụng Algem.

Last updated