ASTR Liquid Staking

Khi người dùng gửi token ASTR của họ trên tính năng liquid staking của Algem, họ sẽ nhận được số tiền tương tự bằng token nASTR (tỷ lệ 1:1).

Các token ASTR đã ký gửi được các hợp đồng thông minh của Algem ủy quyền trực tiếp tới Staking dApp của mạng Astar và bắt đầu kiếm phần thưởng staking. Algem thu thập những phần thưởng này và phân phối chúng, trừ một khoản phí nhỏ (thông tin thêm về phí của chúng tôi), cho người dùng dựa trên số dư nASTR trong ví của họ.

Algem theo dõi tất cả các loại token nASTR, bao gồm base token, tokens LP, v.v., điều đó có nghĩa là chủ sở hữu nASTR có thể sử dụng token của họ trên các giao thức DEFI khác thông qua nASTR Liquidity Hub và vẫn kiếm được phần thưởng.

Staking reward được phân phối theo quy tắc và APR đặt cược dApp hiện tại. Ngoài ra, người dùng có thể nhận phần thưởng trên Algem sau mỗi era mới.

Với dApp Staking Multipools, chủ sở hữu ASTR có thể chọn dApp mà họ muốn stake và do đó hỗ trợ staking dApp. Khi người dùng quyết định gửi token ASTR của mình trên một trong các ứng dụng có sẵn trong Liquid Staking, các hợp đồng thông minh của Algem sẽ chuyển trực tiếp token ASTR sang staking dApp của mạng Astar và stake chúng trên dApp tương ứng.

Bằng cách này, Algem duy trì và chia sẻ tầm nhìn của Astar Network về việc tạo ra một hệ sinh thái bền vững nơi dApps và người dùng cộng tác và hỗ trợ lẫn nhau vì lợi ích của hệ sinh thái.

Last updated