💦Liquid dApp Staking

Liquid staking là tính năng đầu tiên và chính của giao thức Algem thúc đẩy staking dApp của mạng Astar.

Algem's liquid staking của Algem cho phép người dùng tiếp tục kiếm phần thưởng staking dApp và tăng doanh thu của họ bằng cách sử dụng token liquid nASTR có thể giao dịch.

Mục tiêu của liquid staking là giải quyết các vấn đề như tính thanh khoản và hiệu quả sử dụng quỹ. Người dùng liên tục phải đối mặt với sự lựa chọn: staking giao thức hoặc farming/liquidity mining trong dApps và giải pháp này cho phép người dùng có được các tùy chọn của cả hai cách đồng thời.

Với phiên bản 1.5 mới của Liquid Staking, Algem áp dụng triết lý dApp Staking nhiều hơn một chút bằng cách hỗ trợ multipools và cho phép người dùng quyết định dự án nào họ muốn staking token của họ.

ASTR Liquid StakingUnstaking nASTRLiquid staking FAQ

Last updated