💧nASTR

Giới thiệu nASTR

nASTR là Liquid Staking Derivatives (LSD) token bắt nguồn từ cơ chế Algem's Liquid dApp Staking. nASTR cho phép người dùng duy trì thanh khoản bằng token ASTR của họ và kiếm thêm phần thưởng trên hệ sinh thái Defi của Astar Network.

Token nASTR là đại diện thanh khoản của token ASTR và được đảm bảo theo tỷ lệ 1:1. Mỗi khi người dùng gửi tiền hoặc đặt cược ASTR thông qua giải pháp đặt cược thanh khoản, giao thức Algem sẽ tạo ra một lượng mã thông báo nASTR bằng nhau.

Các token này đại diện cho chia sẻ của người dùng và quyền yêu cầu trả lại các token cơ bản.

Người dùng có thể sử dụng nASTR trong Algem's Farming trên các dApp của đối tác (để staking, cho vay/vay, LP, v.v.)

ASTR:nASTR ratio

Cặp ASTR:nASTR trên DEX nhằm mục đích duy trì sự cân bằng, nhưng thị trường có thể quyết định khác. Tuy nhiên, để giữ tỷ lệ càng gần 1:1 càng tốt, những người nắm giữ nASTR hoặc ASTR có thể tận dụng các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá và kiếm thêm thu nhập trong khi vẫn giữ cho cặp tiền này ổn định.

Nếu tỷ lệ ASTR:nASTR giảm từ 1, các nhà giao dịch có thể bán token nASTR của họ để lấy token ASTR và stake chúng trên Algem. Họ sẽ kết thúc với nhiều nASTR hơn trước khi hành động.

Giả sử tỷ lệ ASTR:nASTR tăng từ 1. Sau đó, các nhà giao dịch có thể mua token nASTR bằng cách sử dụng token ASTR và hủy stake chúng trên Algem bằng cách sử dụng các tùy chọn không stake thông thường hoặc không stake ngay lập tức. Trong trường hợp đó, họ sẽ có nhiều ASTR hơn trước khi hành động.

nASTR ecosystem

Trong quá trình lặp lại trong tương lai, chúng tôi sẽ tập trung phát triển cơ sở hạ tầng để sử dụng nASTR bên trong Algem. Chúng tôi gọi đó là thị trường nASTR với các trường hợp sử dụng sau: Mua hoặc bán nASTR; Sử dụng nASTR làm công cụ đối chiếu. Người dùng có thể vay tiền dựa trên nASTR của họ nếu họ nghĩ rằng họ có thể sử dụng tiền tín dụng của mình hiệu quả hơn so với tỷ lệ phần trăm cho vay; Hoán đổi (AMM của chúng tôi).

Last updated