Tokenomics

Token Ticker: ALGM Decimal: 18 Total Supply: 100,000,000 Token Address: TBD

ALGM - token quản trị

ALGM là token quản trị của Giao thức Algem. Người dùng có thể có quyền và quyền biểu quyết bằng cách nắm giữ và sử dụng token ALGM trên nền tảng của chúng tôi.

Cách phân bổ token ALGM

Tiêu ĐềPhần TrămChi Tiết

Các Ưu đãi

50%

Trên 6 năm;

Team

18%

6 tháng sau khi ra mắt và trả token trong 3 năm với phát hành hàng tháng;

Các nhà đầu tư sớm

15%

6 tháng sau khi ra mắt và trả token trong 2 năm với phát hành hàng tháng;

Tăng trưởng cộng đồng

7%

Tiếp thị, sự kiện, ưu đãi bổ sung;

Dự trữ

8%

Chi tiêu đột xuất, v.v.

Airdrop

2%

Người tham gia Testnet, các thành viên sớm, đặt cọc dApp.

Lịch phân phối của ALGM

ALGM's airdrop

Chúng tôi đã phân bổ 2% nguồn cung cấp ALGM để thưởng cho những người ủng hộ và người dùng sớm của chúng tôi trong giai đoạn đầu của Algem. Để nhận được những phần thưởng này, người dùng phải tham gia và giúp phát triển Algem bằng cách thử nghiệm sản phẩm của chúng tôi, đề xuất các cải tiến hoặc đóng góp cho giao thức và cộng đồng của chúng tôi.

Last updated