Chức năng của ALGM

ALGM là token quản trị của giao thức Algem và có nhiều chức năng. Mục đích của phần này là kiểm tra các chức năng cốt lõi này.

Trước khi chúng tôi bắt đầu, cần lưu ý rằng cách duy nhất để người dùng nhận ALGM là gửi ASTR hoặc các token khác vào kho tiền. Không có khai thác trước hoặc ICO. Nói cách khác, người dùng phải tham gia Liquid Lending để bắt đầu kiếm ALGM.

Hơn nữa, ALGM cung cấp cho người dùng các quyền:

  • Kiếm tiền bằng cách cho các ứng dụng dApp đối tác DeFi của Algem vay và nhận thêm các ưu đãi kiếm tiền

  • Kiếm tiền bằng cách đặt cọc ALGM vào giao thức Algem và chia sẻ doanh thu.

  • Bỏ phiếu và đưa ra quyết định liên quan đến tương lai của dapp (ví dụ: thêm vault mới) và đặt lại các tham số như phí, trọng lượng kho tiền, v.v.

Chức năng bổ sung của ALGM: Bỏ phiếu

Bỏ phiếu cho dApps thông qua Liquid Staking

Người dùng có thể bỏ phiếu cho các dApp trong việc staking dApp của Astar để stake ASTR thông qua giải pháp Liquid Staking của Algem.

Bỏ phiếu cho dApps để cung cấp thanh khoản thông qua Liquid Lending

Bỏ phiếu cho dApps để cung cấp thanh khoản (token ASTR) từ tính năng Liquid Lending của chúng tôi và chia sẻ một phần phần thưởng của họ.

Bỏ phiếu cho các tính năng và nâng cấp của ứng dụng

Bỏ phiếu cho các bản nâng cấp (thêm vault mới, thay đổi thông số và phí dApp, v.v.)

Last updated