🪙ALGM token

ALGM là token gốc và quản trị của giao thức Algem và nó có vai trò trung tâm trong hệ thống phần thưởng và bỏ phiếu của nền tảng. Theo các giá trị của Astar Network, chúng tôi đã quyết định không cung cấp bất kỳ token quản trị nào của chúng tôi để bán cho cộng đồng. Tại Algem, chúng tôi tin rằng tốt nhất là chỉ phân phối ALGM cho người dùng và những người ủng hộ dự án của chúng tôi.

Do đó, cách duy nhất để nhận token quản trị trước khi được niêm yết trên các sàn giao dịch là lock ASTR hoặc nhận airdrop.

Last updated