👋Giới thiệu

Algem là một Liquid Staking DeFi dApp gốc trên Mạng Astar cung cấp các cách mới để người dùng và chủ sở hữu ASTR kiếm được nhiều tiền hơn.

Algem được phát triển dựa trên hai tính năng chính cung cấp các giải pháp khác nhau để người dùng duy trì tính thanh khoản với tài sản của họ (ASTR và các token khác):

— Liquid staking;

— Liquid lending.

Last updated